Le Carlsson

Gammal miljökrigare intresserad av både flora och fauna. Frilansfotograf som levererar bilder bl.a till Scanpix, Azote och Skogenbild.

Besiktningsman för rovdjursskadade tamdjur och kvalitetssäkrare av rovdjursrapporter åt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne och Blekinge samt stundom även angränsande län. Gör inventeringsuppdrag åt länsstyrelserna i södra Sverige. Håller ibland föredrag om stora rovdjurs byteshantering eller fågeldöd. Vistas om möjligt en månad om året runt Grönfjäll i Västerbotten. Känner stor vördnad för de orörda skogsekosystemen och gör vad jag kan för att freda dessa efter bästa kunskap och förmåga.

Kan stundom nås per tel. 076-116 35 99 eller lecarlsson@telia.com