• 080704

  Jag kontaktade ansvariga för natura 2000 och reservatsbildning på länsstyrelserna i G-H-K och M-län och redogjorde för händelsen och föreslog spillningsinventering av räv, grävling och vildsvin i hagmarksreservat och natura 2000 områden i första hand Kanske även kolla spybollar från kattuggla? En av anledningarna till skyddet av dessa naturtyper är ju bland annat skyddet för ekoxe och andra rödlistade skalbaggar. Alla var överens om att man skulle sätta sig och resonera om lämpliga och möjliga åtgärder.

 • Stenstugan 080621

  Jag gick en runda runt Stenstugan och hittade 2 nya ekoxehuvuden ekoxefesten tycks vara inne i slutfasen. Jag har letat efter en grävlingtoalett i flera veckor, i dag hittade jag den en halvmeter från den lilla skogsvägen ganska väl gömd i gräset vid sidan av vägen. Man ser direkt skalbaggsrester i dynghögen. Jag tänker låta den ligga några dagar till innan jag packar in den i frysen för eventuell framtida undersökning.

 • Ronneby 080604

  Jag hittade ett 10-tal döda ekoxar längs en liten skogsväg intill en hagmark vid Stenstugan i Ronneby. Huvudena avbitna och bakkroppen uppäten. Ekoxarna låg spridda längs en liten skogsväg på en sträcka av kanske 60 m. Vägen är två hjulspår med kortklippt gräs vid sidorna och kreatursstängsel längs bägge sidor. En levande ekoxe hanne satt uppe på en stolpe. En nylagd grävlingsspillning låg vid kanten med synliga skalbaggsrester i sig.

 • Stora Gru 070525

  I ett gråtrutbo med 3 ungar på ön Stora Gru, som ligger mellan Sölvesborg och Åhus hittades en halv liten minkunge. Sedan 2000 har jag inte sett någon levande mink i de skärgårdsavsnitt där jag rör mig. Huvudsakligen ytter och mellanskärgården. Jag vet att det finns men då strandnära eller på de större öarna. Men även här har populationen gått ner drstiskt under senare år, trots tonvis med fågelkadaver. Jag vet inte om den här minkungen kom från en vild eller farmad population.

 • Lohallarna 070214
 • Frostensskärv 060608

  Skarvbon är klädda med fjädrar från ruggande grågäss. Några av äggen har bristningar och flagor i skalen.

 • Långören Djupekås 060527

  Ejderägg i gråtrutbo. Ett gråtrutägg och en nykläckt gråtrut vid bokanten. Även här kan man fundera över hur det står till med ejderns äggprogrammering.
  I ett annat gråtrutbo på samma lilla sandrevel fanns ytterligare ett ejderägg i fel bo. Gråtrutungarna var kläckta och hade lämnat boet och kvar låg ejderägget.

 • Björkeskärv Elleholm 060527

  I ett gråtrutbo låg ett miniägg. Förekommer både hos ejder och gråtrut, vanligast hos dock hos gråtrut. Dessa miniägg kläcks såvitt jag vet aldrig.

 • Skaftö Ronneby 060517

  Gråtrutäggen varierar i detta boet ganska våldsamt från det vanligare camoflagetecknade ägget till det två helt ljusblå äggen. Knappast en bra färgsättning för det naturliga urvalet.

 • Hammarören 060511

  En skedandhona flög upp strax intill ejderboet med 5 ejderägg och troligen är de andra mindre äggen från skedanden. Kan det vara så att skedanden och ejdern delar bo? Ibland ser jag ett gåsägg i ett ejderbo eller något ejderägg i ett gråtrutbo, inte allt för ovanligt.

 • Lägerholmen 060508

  På Lägerholmen i Nordöstra Skånes skärgård har sedan några år tillbaka en skarvkoloni etablerat sig med 3-400 bon. Lägerholmen har landstigningsförbud 12 mån om året. Jag inventerar fågeldöd och beståndsinventering av gråtrut och en del annat och har gällande tillstånd från Länsstyrelsen att besöka ön med iakttagande av största möjliga försiktighet.

 • Vållholmen 060505

  En halvmeter mellan gräsandboet och gråtrutboet. Något annorlunda placering, möjligen byggde gräsanden först.

 • Stumholmen 060308

  En liten vak med ett 30-tal gräsänder, sothöns, några knölsvanar, gråtrutar, skrattmåsar och två viggar. Plötsligt börjar ett gräsandpar simma nära varandra och nicka med huvudena en stund innan de sätter igång en parningsakt. En akt av liv mitt ibland elände och fågeldöd.

 • Norra Blekinge 060205

  I början av februari fångades en lounge i fälla i norra Blekinge. Avsikten var att sätta på lon ett GPS halsband för att kunna se hur den rör sig i terrängen.Hur stort hemområde, vart tar den vägen när den skall söka ett eget revir och en del annat.Lodjuret en hane vägde 11 kg och döptes till Oskar. Halsbandet lossas efter 6 månader och då är han fri. Lodjuren rör sig över betydligt större områden än folk i allmänhet tror. Två lohanar pejlades med en annan typ av utrustning under 2 år i Östergötland. De hade bägge hemområden som var större än 50 kvadratmil! Vintertid samlas lospillning från spårningar för att försöka DNA bestämma djuren.Man vill veta om det är samma lo som ses i exempelvis Hallarum och Kylinge eller om det är olika djur.060227 flygpejlades Oskar ca 2,5 mil från platsen där han märktes.

 • Ronneby 051112

  Jag har sedan år 2000 inventerat fågeldöd i Blekinge skärgård och till viss del även Nordöstra Skåne och till dags dato räknat in ca 13 000 döda fåglar av olika arter. Har lagt märke till att många knölsvanar som gått till häckning inte fått ut några ungar eller att de ungar som kläckts, undan för undan försvunnit. Läs hela rapporten i PDF-format  (4 kB).

 • Skatbo utan tak 051012

  Skatbo utan tak måste vara mycket ovanligt. Kanske unga skators första häckningsförsök? I boet fanns 4 nykläckta ungar och ett ägg. Boet ca 170 cm över marken i en nyponbuske på Lägerholmen mellan Åhus och Sölvesborg. Ön ligger allra längst ut i skärgården (det är på samma ö som de markhäckande ringduvorna).

 • Nytt Häckningsbeteende? 050620

  Den halsmärkta svanen häckade på Vadholmen kanske 2 ha stor. Sammanlagt 8 knölsvanbon på denna lilla ö. På Glipeskär, en annan ö i denna storlek fanns 6 knölsvanbo. Detta är ett nytt häckningsbeteende som jag först observerade i Pukaviksbukten för 2 år sedan. Trots den stora mängden med knölsvanhäckningar blir häckningsresultaten mycket dåligt. Endast ett litet fåtal ett och två åriga knölsvanar överlever. Ser nästan inga gråbruna ungfåglar.

  Svanen är märkt i Danmark som 2 åring och är en hane. Den är sedan rapporterad enligt följande.

  • 940705 Saltholm Öresund
  • 940708 Saltholm Öresund
  • 951230 Falsterbokanalen Skåne
  • 960310 Falsterbokanalen Skåne
  • 980924 Höllviken Skåne
  • 000907 Revlarna Skanör Skåne
  • 010220 Spillepeng Malmö Skåne
  • 020210 Fäören Lörby Blekinge
  • 030610 Tocken Pukavik Blekinge
  • 050526 Vadholmen Pukavik
 • Vambåsa 051120

  Jag kom körande längs E-22 mellan Ronneby och Karlskrona, vid Vambåsa. På fälten söder om vägen såg jag en större flock sångsvanar så jag bestämde mig för att köra bort och titta närmare på dem.

  Av 71 svanar var endast två bruna ungfåglar för i år. Med tanke på den svaga föryngringen som varit bland knölsvan i Blekinge skärgård under de senaste åren kan det finnas anledning att kolla upp även sångsvan. Några hundra m från flocken som gick och betade på sädesfälten låg en död sångsvan. Jag tror det är en som ornitologerna brukar kalla 2 K och således född 2004. Såg inga synliga skador. Den hade börjat lukta illa och det var fredag eftermiddag och den skulle inte vara framme i Uppsala med post förrän tisdag,så efter samråd med Torsten Mörner på SVA bestämdes att den skulle inte skickas in för obduktion.

  Le Carlsson

 • Markhäckande Ringduvor Lägerholmen 050518

  Tillsammans med Torsten Mörner SVA besökte jag Lägerholmen utanför Landön i NÖ Skåne. Vi inventerade fågeldöd, Mörner hade bestämt sig för att göra ett fältbesök i Valjeviken vid Sölvesborg och öarna söder ut mot skånska kusten,där fågeldöden varit som mest omfattande. Mellan stenblocken stötte han upp en ringduva. Det visade sig att under ett större stenblock hade ett par ringduvor byggt bo och i boet låg två ägg. Någon vecka senare var jag tillbaka med fältpersonal från Stockholms Universitet för att samla in biologiskt provmaterial, då hittade vi ytterligare ett bo av ringduva med två stora ungar i. Vad jag vet är detta ett tämligen ovanligt val av häckningsplats för just ringduva. Däremot har jag hört att skogsduva ibland häckar på marken i anslutning till stenbrott.

  Lägerholmen ligger ytterst i havsbandet och på ön finns dels en skarvkoloni på kanske 300 bon och en gråtrutkoloni med ca 400 bon. En annorlunda miljö för ringduvor att häcka på.

  Le Carlsson
  Box 140
  372 22 Ronneby