Södra Lappland

Liten blåklocka vid Dikanässjön.Har sedan 1999 vistats i södra Lappland någon månad varje år. Dels några veckor tillsammans med goda vänner och dels har jag vandrat ensam och ofta på kvällar och nätter. Favoriten är Matskanområdet som till viss del ingår i Marsfjällens Naturreservat. Jag fiskar, fotograferar och rör mig i en fantastisk natur, fri från stress och trängsel. Visst bedrivs ett stundom hårdhänt och föga kretsloppsanpassat skogsbruk på en del håll, men hård kritik från den ideella naturvården börjar ge resultat.

Man måste anpassa skogsbruket till skogsekosystemen och dess arter och inte skogsekosystemen till maskinerna. Annars är risken överhängande att man skapar artfattiga och sårbara plantageskogar. Behåll både gammelskog och pengar! Satsa mer på att utveckla en varsam turistnäring. Bygg upp de vindskydd i Matskanområdet som nyligen brändes ner av länsstyrelsen i Västerbotten, flera var i bra skick och kunde stått kvar i många år och återställ de vandringsleder och med broar och spänger som anlades 1968-70 som ett AMS-projekt för skattebetalarnas skattepengar. Ge därmed lokalbefolkningen större möjlighet att kunna stanna kvar där de vill leva och bo.

Le Carlsson

Fiskebilder