4 July, 2008

080704

Jag kontaktade ansvariga för natura 2000 och reservatsbildning på länsstyrelserna i G-H-K och M-län och redogjorde för händelsen och föreslog spillningsinventering av räv, grävling och vildsvin i hagmarksreservat och natura 2000 områden i första hand Kanske även kolla spybollar från kattuggla? En av anledningarna till skyddet av dessa naturtyper är ju bland annat skyddet för ekoxe och andra rödlistade skalbaggar. Alla var överens om att man skulle sätta sig och resonera om lämpliga och möjliga åtgärder.