20 May, 2005

Vambåsa 051120

Jag kom körande längs E-22 mellan Ronneby och Karlskrona, vid Vambåsa. På fälten söder om vägen såg jag en större flock sångsvanar så jag bestämde mig för att köra bort och titta närmare på dem.

Av 71 svanar var endast två bruna ungfåglar för i år. Med tanke på den svaga föryngringen som varit bland knölsvan i Blekinge skärgård under de senaste åren kan det finnas anledning att kolla upp även sångsvan. Några hundra m från flocken som gick och betade på sädesfälten låg en död sångsvan. Jag tror det är en som ornitologerna brukar kalla 2 K och således född 2004. Såg inga synliga skador. Den hade börjat lukta illa och det var fredag eftermiddag och den skulle inte vara framme i Uppsala med post förrän tisdag,så efter samråd med Torsten Mörner på SVA bestämdes att den skulle inte skickas in för obduktion.

Le Carlsson