20 June, 2005

Nytt Häckningsbeteende? 050620

Den halsmärkta svanen häckade på Vadholmen kanske 2 ha stor. Sammanlagt 8 knölsvanbon på denna lilla ö. På Glipeskär, en annan ö i denna storlek fanns 6 knölsvanbo. Detta är ett nytt häckningsbeteende som jag först observerade i Pukaviksbukten för 2 år sedan. Trots den stora mängden med knölsvanhäckningar blir häckningsresultaten mycket dåligt. Endast ett litet fåtal ett och två åriga knölsvanar överlever. Ser nästan inga gråbruna ungfåglar.

Svanen är märkt i Danmark som 2 åring och är en hane. Den är sedan rapporterad enligt följande.

  • 940705 Saltholm Öresund
  • 940708 Saltholm Öresund
  • 951230 Falsterbokanalen Skåne
  • 960310 Falsterbokanalen Skåne
  • 980924 Höllviken Skåne
  • 000907 Revlarna Skanör Skåne
  • 010220 Spillepeng Malmö Skåne
  • 020210 Fäören Lörby Blekinge
  • 030610 Tocken Pukavik Blekinge
  • 050526 Vadholmen Pukavik