18 May, 2005

Markhäckande Ringduvor Lägerholmen 050518

Tillsammans med Torsten Mörner SVA besökte jag Lägerholmen utanför Landön i NÖ Skåne. Vi inventerade fågeldöd, Mörner hade bestämt sig för att göra ett fältbesök i Valjeviken vid Sölvesborg och öarna söder ut mot skånska kusten,där fågeldöden varit som mest omfattande. Mellan stenblocken stötte han upp en ringduva. Det visade sig att under ett större stenblock hade ett par ringduvor byggt bo och i boet låg två ägg. Någon vecka senare var jag tillbaka med fältpersonal från Stockholms Universitet för att samla in biologiskt provmaterial, då hittade vi ytterligare ett bo av ringduva med två stora ungar i. Vad jag vet är detta ett tämligen ovanligt val av häckningsplats för just ringduva. Däremot har jag hört att skogsduva ibland häckar på marken i anslutning till stenbrott.

Lägerholmen ligger ytterst i havsbandet och på ön finns dels en skarvkoloni på kanske 300 bon och en gråtrutkoloni med ca 400 bon. En annorlunda miljö för ringduvor att häcka på.

Le Carlsson
Box 140
372 22 Ronneby