27 May, 2006

Långören Djupekås 060527

Ejderägg i gråtrutbo. Ett gråtrutägg och en nykläckt gråtrut vid bokanten. Även här kan man fundera över hur det står till med ejderns äggprogrammering.
I ett annat gråtrutbo på samma lilla sandrevel fanns ytterligare ett ejderägg i fel bo. Gråtrutungarna var kläckta och hade lämnat boet och kvar låg ejderägget.