4 June, 2008

Ronneby 080604

Jag hittade ett 10-tal döda ekoxar längs en liten skogsväg intill en hagmark vid Stenstugan i Ronneby. Huvudena avbitna och bakkroppen uppäten. Ekoxarna låg spridda längs en liten skogsväg på en sträcka av kanske 60 m. Vägen är två hjulspår med kortklippt gräs vid sidorna och kreatursstängsel längs bägge sidor. En levande ekoxe hanne satt uppe på en stolpe. En nylagd grävlingsspillning låg vid kanten med synliga skalbaggsrester i sig.