25 May, 2007

Stora Gru 070525

I ett gråtrutbo med 3 ungar på ön Stora Gru, som ligger mellan Sölvesborg och Åhus hittades en halv liten minkunge. Sedan 2000 har jag inte sett någon levande mink i de skärgårdsavsnitt där jag rör mig. Huvudsakligen ytter och mellanskärgården. Jag vet att det finns men då strandnära eller på de större öarna. Men även här har populationen gått ner drstiskt under senare år, trots tonvis med fågelkadaver. Jag vet inte om den här minkungen kom från en vild eller farmad population.