12 november, 2005

Ronneby 051112

Jag har sedan år 2000 inventerat fågeldöd i Blekinge skärgård och till viss del även Nordöstra Skåne och till dags dato räknat in ca 13 000 döda fåglar av olika arter. Har lagt märke till att många knölsvanar som gått till häckning inte fått ut några ungar eller att de ungar som kläckts, undan för undan försvunnit. Läs hela rapporten i PDF-format  (4 kB).