8 May, 2006

Lägerholmen 060508

På Lägerholmen i Nordöstra Skånes skärgård har sedan några år tillbaka en skarvkoloni etablerat sig med 3-400 bon. Lägerholmen har landstigningsförbud 12 mån om året. Jag inventerar fågeldöd och beståndsinventering av gråtrut och en del annat och har gällande tillstånd från Länsstyrelsen att besöka ön med iakttagande av största möjliga försiktighet.