30 January, 2010

100130

Får jag tips om att man sett ett lodjur korsa en väg nära Kyrkhult vid 19 tiden under gårdagen. Jag hittar spåret och framspårar ett vuxet lodjur som strax möter flera stycken ungar inne i en granplantering. Nu börjar jag i stället bakspåra ungarna. Vuxen lo brukar ha ett hasmått+baktass på ca 25 cm eller mer och ungarna i denna kullen hade under 20 cm. Den kniv som ligger intill där en unge suttit på hasorna uppe på en sten är 24 cm lång varav skaftet utgör 11,5 cm. Lospår från vuxet djur brukar vara över 7 gånger 7 cm här fanns tassavtryck där trampdynan var ca 6 gånger 6 cm. Jag kunde se 4 spårlöpor åt samma håll med ungefär samma ålder. Dock blev jag inte riktigt säker på om det var 2 eller 3 ungar. Ungarna hade haft himla roligt jagat varandra med långa språng. Mätte upp ca 5 m luft mellan 2 språngspår. Undersökt kaninhål och klättrat eller kloat i en tall.