30 November, 2005

Blåningsmåla 051130

Ett rådjur gick genom isen, kämpade sig fram nåtot 15-tal meter genom att slå sönder isen med klövarna, men orkade inte in till land och drunknade. Fåglar har ätit på det döda rådjuret. Lilla Åsjön Blåningsmåla Karlskrona.