6 December, 2021

Felaktiga lo och vargrapporter 211208

Under de snart 25 åren jag varit verksam som kvalitetssäkrare av lo och vargrapporter i tre län, har jag hittat teknisk bevisning för att  231 lo och 285 vargrapporter som jag har hanterat, varit felaktiga. Många gånger har det inte gått att säkert avgöra arttillhörigheten på rapporterna.