3 January, 2003

Första veckan i jan-03

Första veckan i jan-03 fick jag 3 rapporter från jägare och andra om lodjursspår i Blekinge. En visade sig vara hund som hade hoppat efter talgbollar i en villaträdgård. De två andra var korrekta.

Den ena lon gick över isen på sjön Alljungen i Holmsjötrakten norr om Karlskrona. Den andra norr om Bräkne Hoby väster om Ronneby. Cirka 48 timmar i tid mellan de två lolöpornas tillkomst och att den ena, den vid Bräkne Hoby hade något större fötter och steglängd. Där kunde jag också mäta längden på hasen när den suttit ner i snön. 26 cm. Det talar för att med största sannolikhet rör det sig om 2 olika individer.

Loarna är vidlyftiga djur som rör sig över mycket stora arealer. Rimligen har Blekinge, Skåne, Kronobergs och Kalmar län en näst intill gemensam lostam. En stam som trots mycket riklig tillgång på vilt i lämpliga storlekar, som hare, kanin, rådjur och vildsvinskultingar m m inte tycks kunna komma upp i numerär utan verkar vara någon handfull år efter år.

Enbart Blekinge har i snitt ca 1000 trafikdöda rådjur på allmän väg och som kommer till myndigheternas kännedom och vad det medför som mörkertal, samt en i rask takt växande vildsvinsstam.

Lospår Örseryd norr om Bräkne Hoby i Ronneby kommun 030106. Spåren efter trampdynorna 8 ggr 8 cm i framtass, något smalare i baktass. Den diffusa nertryckningen i snön runt fotspåren är efter den täta pälsen på tassarna. Inga klomärken i spåren och tårna placerade asymmetriskt. Man mäter själva trampdynan inte den diffusa nertryckningen. Lodjursspår Örseryd

Foto och text: Le Carlsson