5 May, 2006

Lägerholmen 060508

Gråtruthonan låg död intill boet med de tre äggen som aldrig kommer att kläckas. Gråtruten var ringmärkt i Sverige ringnummer 90A12945.

Ringmärkningscentralen Riksmuseum meddelar att gråtruten är född 1994 och ringmärkt vid Pildammsparken i Malmö 96-04-09. Truten levde ringmärkt 10 år och ca 30 dager och dog 101 km från platsen där den ringmärktes.