30 June, 2006

Långören Pukaviksbukten 060630

Samlar in rötägg från knölsvanar. Dessa skall skickas för undersökning dels hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, dels Stockholms Universitet. Jag har noterat att knölsvanarna i Blekinge och Nordöstra Skåne lyckas mycket dåligt med sina häckningar. Många får inte ut några ungar över huvud taget och andra endast någon eller några. Kullar om 6-7 ungar är mycket sällsynta numer.