22 May, 2007

Norraskär 070522

Som exempel på hur det kan se ut en vanlig dag på jobbet. Norraskär ingår i en ögrupp som heter Gruarna och ligger i Valjeviken mellan Sölvesborg och Åhus, på skånska sidan. Öarna är någon ha stora vardera, låga sandrevlar med mycket stenblock och gräs/ört vegetitation. Man kan vada mellan öarna vid lågvatten. På Norraskär finns någon större fläderbuske och på St.Gru några trädartade hagtorn och lite fläder. Tillsammans med Balk och Hägerroth inventerade jag detta i dag.

Jag kan tycka att det är tragiskt att beslutsfattande myndigheter inte omgående ställer de ekonomiska resurser till forskningens förfogande som behövs för att reda ut orsakerna till detta döende ute i skärgårdar runt om i landet. Det här kan vara symptom på något mycket otrevligt och svårbemästrat problem i även människans liv och leverne. Jag har sedan 2000, när jag först kom i kontakt med fågeldöden i skärgården, räknat in mer än 16 000 döda fåglar av olika arter och ser inget slut utan snarare mer elände med störda häckningsbeteenden. Docent Balk och SVA samarbetar med de resurser man har och har ju olika kompetens som tillsammans kan driva forskningen framåt.

När det gäller blandningen av kanadagåsungar och ejderungar i samma bo kan man fundera på om det möjligen var så, att kanadagåsen värpte några ägg och sedan dog och att ådan tog över boet och la egna ägg som ruvades med gåsäggen och kläcktes ungefär samtidigt.Resultatet om gässlingarna skall växa upp med ejderungar kan knappast bli bra. När ejderungarna dyker för att plocka musslor få gässen säkert stora problem. Detta måste vara ett systemfel som inte gynnar arterna utan mer måste ses som ett varningstecken.