25 September, 2006

Norrören 060925

En stor skrattmåskoloni finns på ön Norrören i Pukaviksbukten i Blekinge. Jag har försökt att grovt uppskatta antalet par skrattmåsar och hamnar någonstans mellan 1200-1500.
När jag inventerar fågeldöd vill jag inte gärna gå in i fågelkolonier under pågående häckning så jag inventerar när fåglarna flyttat bort efter häckningen. Jag tror att även ca. 50 par kentska tärnor samhäckar med skrattmåsarna.

När jag anlände dagens datum är gräs och nässlor, vass och annan växtlighet 1,5-2 m över stora delar av ön. Således mycket svårinventerad och dessutom är de flesta döda fåglarna mer eller mindre mumifierade så naturligtvis hittar jag inte alla och kanske inte hälften heller. De flesta fåglarna dog sannolikt i juni-juli.
Jag hittar 14 döda vuxna skrattmåsar, 262 ungfåglar i olika åldrar, mest i storleken flygfärdiga samt något 20 tal rötägg. Av kentsk tärna 2 vuxna och 26 ungfåglar.
Sammanlagt 304 döda fåglar på denna lilla ö! Efter samtal med Roland Mattsson på Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA samlar jag in 20 vingar från skrattmåsar i olika åldrar och 10 vingar från kentsk tärna som skall användas för provtagning.