27 June, 2006

Sirkön Åsnen 060627

Roland Kroon, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Kronoberg, ringer och vill att jag skall kolla upp en rapport om ett dött lodjur vid Södra Sirköbron i sjön Åsnen.
Det är tillsyningsmannen Håkan Voltén som fick en påringning om att det låg en död gris i vattnet vid brofästet Södra Sirkön.
När han skall bogsera bort djuret som är helt utan päls ser han att ”grisen” har klor och att det i själva verket är ett lodjur. När jag kommer till platsen får jag hjälp av Håkan som kommer med båt, att bärga lodjuret.

Lon är helt kal så när som lite päls på några av tassarna och har sannolikt legat flera månader i sjön. Jag ser att höger baktass har kraftiga krosskador och höger framben ett sår mellan tass och skuldra samt ett ca 20 ggr 30 cm stort hål i veka livet och möjligen finns en skada i ansiktet. På vänster sida framför baklåret finns en skada. Det är en hane och han väger 23 kg.
Sirkön är en långsmal ö som löper ungefär i nord-sydlig riktning och är förbunden med broar så man kan korsa Åsnens vattensystem lite behändigt. Sjön är stor.
Lon låg i vattnet utmed den södra brons västra kant. Bron är några 100 m lång och 6-7 m bred. Skadorna på lon gör att jag anser att en trafikskada är ganska trolig som dödsorsak.
Vi packade in lon i 3 lager plastsäckar, trots det luktar det rumpa om paketen. Jag fick en stor frysbox från Jordbruksverket när jag transporterade döda fåglar till SVA i våras, den kom väl till pass nu. Jag gör ett fågeldödsprojekt tillsammans med viltveterinär Jonas Malmsten och viltbiologen Jonas Bergman för SVA så Jonas får ta upp lokadavret till Uppsala när han kör.

Dessvärre visade det sig efter obduktion på Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA att lodjuret var tjuvskjutet.