6 May, 2007

Skaftö 070506

På uppdrag av länsstyrelserna i K och M-län samt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och i samarbete med docent Lennart Balk och hans medarbetare inventerar jag och samlar in biologiskt provmaterial i skärgården.

Under senare år har jag noterat att det blir allt vanligare med ägg från olika arter i samma bo. Vanligast är blandade äggkullar av gråtrut och ejder men även änder och gäss förekommer. Ett annat fenomen är att fåglarna i bland ruvar på små plastflaskor, cigarett tändare, plastkorkar, stenar och delar av fiskeredskap och mycket annat.
På Skaftö vid detta besök ruvade en kanadagås på ett ägg och en del av en trasig nätkula av plast, båda var varma. Dessutom visade det sig att gåsen var förlamad i benen och inte kunde flyga.
Det finns några lite större träd men mest är det bergknallar och gräsmark på Skaftö.När jag stiger iland och börjar inventeringen hör jag på avstånd hur några kråkor skränar hysteriskt och funderar på varför. Det visar sig att en gräsandhona har kraschlandat i kråkboet och en del färskt bomaterial hänger utanför kanten!