15 March, 2006

Skällöbron 060315

En halvrutten myskand låg och flöt under Skällöbron på vägen ut mot Sturkö. Sjögräs som lossnat från botten låg i ett stråk runt den döda anden när en knölsvan simmar fram och börjar äta av sjögräset endast någon decimeter från kadavret.Säkert en smittoväg mellan fåglar som dött i sjukdom och friska fåglar som äter inpå kadavren