6 May, 2011

Vollholmen Sbg.110506

Inventerar bon på Vollholmen. Hittar 101 ejderbon varav ett med 4 pull, samt 209 gråtrutbon och 90 bon av vitkindad gås. Täcker alla and och gåsfågelbon med bomaterial för att undvika predation. Påpekas kan att mot kvällningen svärmar mängder av fjädermyggor i grupper över i stort sett hela ön.

Vid inventering av ejder tillsammans med Torsten Mörner SVA 110605 i vatten kring Vollholmen,Prästholmen och Gruarna utanför Sölvesborg noteras 9 olika kullar med ejder,med totalt 38 ungar och med dem 22 ådor. Samt 182 ensamma ådor.