1 February, 2003

Blekinge 030201

Försommaren 2000 började rapporter om sjuka och döda fåglar i Blekinge skärgård att strömma in. Jag har ett antal år haft länsstyrelsens uppdrag att inventera en skarvkoloni i Bräkne Hoby skärgård och därmed haft landstigningstillstånd i fågelskyddsområdet under häckningstid. Det föll sig då ganska naturligt att jag började undersöka dessa öar. Senare under sommaren, när det visade sig att fågeldöden var betydligt mer omfattande än jag först trodde, sökte jag och fick ett tillstånd som gällde mellan Ronnebyfjärden och skärgården i Hällaryd.

Den förlamade gråtruthonan ligger hjälplös intill boet. Äggen som snart skulle kläckas kommer aldrig att bli ungar. Blekinge skärgård juni -03. Ca 450 döda fåglar har i år räknats in. . Fågeldöden fortsätter för minst 4:e året i Blekinge skärgård.Framförallt var det gråtrutar som drabbades men även änder, gäss och andra blev sjuka och dog en kvalfull död. Från de första snubblande stegen tills fåglarna blev allt mer förlamade i ben och vingar tills exempelvis en trut dog kunde det, visade det sig senare, röra sig om mellan 5-7 dygn. Jag funderade på vad det var som dräpte fåglarna och sökte en gemensam nämnare. Från Högskolan i Kalmar hörde man av sig och ville ha blåmusslor, tång från olika djup och områden och även en avlivad fågel för att göra analyser. Samt vattenprover från hällkar på öarna.Under denna sommar och höst räknade jag in ca. 700 döda fåglar av olika arter, dock mest gråtrut och havstrut.

2001 i april började det igen. Nu hade jag bestämt mig för att färgmarkera de fåglar jag räknat för att kunna vara säker på att inte dubbelräkna fågelkropparna. Jag hade på omvägar hört att det fanns tvivlare som ansåg att fågeldöden av mig var betydligt överdriven. Jag såg till att ha med mig trovärdiga medinventerare på så gott som alla inventeringarna jag gjorde under året. Exempelvis Erik Isaksson, sälinventerare från Riksmuseet, Åke Widgren biolog från länsstyrelsen i Blekinge, Germann Wannhof från Högskolan i Kalmar. Vid ett tillfälle även Torsten Mörner stadsveterinär från SVA.

Biträdande stadsveterinär Caroline Bröjer vid SVA i Uppsala, obducerar en grågås från Blekinge skärgård. Jag hade fått instruktioner och verktyg från veterinärer på Statens Veterinärmedicinska Anstalt hur jag skulle göra för att ta blod och organprover på de fåglar jag avlivade, samt skicka in dessa till SVA för olika undersökningar. Inga entydiga resultat kunde påvisas. Under året gjorde jag stickprovsinventeringar på ca. 30 av Blekinges närmare 800 öar. Mellan huvudsakligen Lindö udde och Pukaviksbukten. Jag räknade in 2049 döda fåglar. Mest gråtrut men även änder, gäss, ejder och flera andra arter.

Vintern 2002 kommer sporadiska rapporter om några döda och sjuka fåglar här och var. 020405 ringer Tord från stuveriet i Sölvesborg och meddelar att det ligger många döda gråtrutar på hamnplanen i Sbg. 17 döda gråtrutar låg på planen. Jag fick låna en båt och tog mig ut till Kiaholmen strax utanför hamninloppet, här låg 28 döda gråtrutar och en åda. 7 april åker jag med Anders Wahlgren ut till Vollholmen i Valjeviken. 268 döda gråtrutar, 2 vitkindade gäss, 1 kanadagås, 1 knölsvan, 1 skarv, 1 kråka, 1 strandskata, 1 grågås, 1 gräsand, 1 fiskmås. Sjuka fåglar som avlivades. 15 gråtrutar och 3 vitkindade gäss. Det vill säga 297 fåglar på en enda ö.Rapporter om fågeldöd kommer även från Holland, Åland, Stockholms skärgård och nu senast från Gävlebukten..

Sädesärla, förlamad i benen och kraftig diarre. Avlivades och skickades till SVAEn del människor tycker att, det gör väl inget att det dör en massa trutar. Kanske det inte gör, men det är även många andra arter som stryker med och det är ett rent svinigt sätt för fåglarna att dö. Dessutom är det alarmerande att vi inte vet varför fåglarna dör De två senaste åren har jag även tillstånd att göra besök i skånska fågelskyddsområden. Jag har räknat in över 8500 döda fåglar under de snart 4 år jag gjort inventeringarna.

Länsstyrelsen i Blekinge ansökte 2001 om medel från Naturvårdsverket för att göra en uppföljning av den fågelinventering som gjordes av Ulf Lundgren i Blekinge skärgård 1979. Avsikten var att undersöka förändringar i fågelbestånden samt förslag till revidering av fågelskyddsområdena. Pengar kom slutligen i april 2003 med det tillägget att SNV även ville veta omfattningen av fågeldöden.Så här långt har inget entydigt svar kommit om varför denna omfattande fågeldöd för minst fjärde året grasserar i bl.a. Blekinge skärgård.

I skrivande stund (030917) har jag under detta år räknat in närmare 2600 döda fåglar och året är ännu inte slut.