10 December, 2002

Senaste nytt om fågeldöden (021210)

Tillsammans med polis och en mindre enhet från sjöräddningen och kommunekologen i Sölvesborg, inventerade jag Sölvesborgsviken på döda fåglar. Fann ca hundratalet gråtrutar, knipor, några skarvar, tre skrattmåsar, en strandskata och en svärta. 8 fåglar skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion. 3 skrattmåsar 2 knipor och 3 gråtrutar varav en juvenil gulbenad gråtrut 2 gråtrutar var ringmärkta i Sverige och en skrattmås även den ringmärkt i Sverige.

Så det är inte bara längs den spanska kusten det dör en massa fågler. Har nu hittat över 3871 döda fåglar längs främst blekingekusten och en del i Skåne.