1 March, 2008

Blekinge 080301

En banarbetare skulle byta ut några lampor i en signalanläggning längs banvallen strax NO om Sölvesborg. Mannen är även jägare och viltintresserad och ser när han går längs järnvägsrälsen ett dött lodjur några m från rälsen. Han kontaktar polisen som ber honom lämna in lodjuret till dem i Karlshamn, där jag senare hämtar det för att skicka till SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Biträdande statsveterinär Karin Bernodt gör obduktionen och konstaterar att lodjuret är en hona född i fjol. Medelgott hulloch muskulaturen var normalt utvecklad. Hud och päls utan anmärkning och inga tecken på rävskabb.Omfattande skador, vänster bakben avslitet nedanför knäleden, frakturer på skalltaket och korsryggen. Blödningar i lungorna och i magsäck, matstrupe och luftstrupe sågs rikligt med fritt blod. Flera bristningar på levern.I magsäcken rester från gnagare sannolikt fälthare.Inga sjukliga förändringar sågs i kroppen och de inre organen, ej heller trikinlarver kunde påvisas. Vid röntgenundersökning av kroppen kunde inga metallfragment påvisas.

DIAGNOS Traumatisk skada (sannolikt tågdödad)

KOMMENTAR
Skadorna överensstämmer väl med vad vi vanligen ser vid trafikdödade däggdjur. De omfattande skadorna ledde till en snabb död.