10 March, 2008

Mellan Lönsboda och Vilshult mars-april -08

Mellan 30 mars – 7 april iakttogs lodjur vid 7-8 tillfällen på en gård mellan Lönsboda och Vilshult, stundom ganska närgånget där gårdshunden skällde ut lon och lon fräste tillbaka tämligen oskyggt. Man lyckades glädjande nog fotografera lon vid flera tillfällen bland annat när rapportören talar med mig i telefon. Ja men där sitter den ju på ett stenblock i skogsbrynet säger hon. Det finns rikligt med kaniner och rådjur i området och lodjuret ser ut att vara en yngre individ som kanske inte lärt sig veta hut. Vi får se vad DNA eventuellt kan ge för svar.