1 February, 2004

Blekinge skärgård 040201

Ungar av storskarv Phalacrocorax carbo. Cormorant bird med extrema defekter på dels näbben (970817) och dels förkrympta fötter (980609) Frostensskärv i Blekinge skärgård Sweden.
Young birds of Cormorant (Phalacrocorax carbo) with extreme defects on firstly the bill ( 970817) and secondly on the feets which are stunted (980609) have been observed on Frostensskärv in the archipelago of Blekinge in south Sweden.

Skarvunge med extremt deformerade ben och fötter. Det fanns tre skarvbon inom ca. 30 m från varandra där alla ungarna var defekta. I en koloni på över 1000 bon. Har dessa föräldrafåglar fiskat tillsammans bland miljögifter?Skarvunge med extremt deformerade ben och fötter. Det fanns 3 skarvbon inom ca. 30 m från varandra där alla ungar hade defekter på fötterna, i en koloni på över 1000 bon. Hade just dessa föräldrafåglar fiskat tillsammans i vatten nedsmutsade med miljögifter, eller var de släkt och hade gemensamma genetiska defekter?

A young Cormorant with extremly deformed legs and feets. There were 3 Cormorant nests within about 30 m from each other where all the young birds had defects on their feets within a colony of more then 1000 nests. Had just these parents to the young Cormorants been fishing together in water fouled with environmental pollution or were they lineage with each other or did they have common genetical defects?