2 February, 2004

Ronneby 040202

Leif Mattisson från Reningsverket i Ronnebyhamn ringde och berättade att det låg en död gråhäger i Ronnebyån nedanför reningsverket. Man släpper ut det renade vatten där, så det är isfritt i ån.
Här samlas änder och andra vattenälskande fåglar så även gråhäger. Denna hade hållit till en längre tid vid isvaken. Den blev allt mindre rädd och till slut frös den ihjäl natten mellan söndag och måndag.

Jag kontaktade Roland Mattsson på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och undrade om de ville ha upp hägern till Uppsala. Det ville man så i dag måndag är hägern på väg till Uppsala och kommer därmed vetenskapen till godo.

Den som vill göra en insats för häger eller rördrom som ser eländiga ut och sitter vid någon vak och kurar kan köpa några färska orensade strömmingar och lägga ut där fåglarna brukar stå. Dock, är traktens vitfåglar och kråkfåglar också intresserade.

Leif Mattisson from waste water filtration plant in Ronnebyhamn, south of Ronneby called and told that there was a dead heron (Ardea cinerea) in the Ronneby river just downstream the waste water plant.

The purified water is let to the river there why the river is free from ice on that place. Here ducks and other waterloving birds are concentrated, so even herons. This one had been in the opened ice for a while. It had become less shy and at the end it died from cold, the nigth between Sunday and Monday.
I called Roland Mattsson at the Veterinarian Institution of the Swedish State (SVA) and asked if they wanted to have the heron in Uppsala, where the Institution is situated.Yes, they said and the heron is with that a matter for the science.

Those who want to make a contribution to herons or bitterns (Botaurus stellaris) which look miserable and are sitting squatting at a place where water is free from ice ought to buy some fresh not guted small herrings and put these where the birds use to stay. However the gull, sea-mews and crows in the neighbourhood are also interested!