28 March, 2004

Ronneby 040328

En kvinna som rastade sina hundar i skogen vid Gröngölsmåla, norr om Ronneby omkring den 20-22 mars såg en stor brun fågel som rörde sig mödosamt på marken intill en skogsväg som korsar en bäck. Hundarna är stora och slet i kopplen så hon skyndade sig bort från platsen.

28 mars går Johanna Bandini förbi och ser en död havsörn på andra sidan skogsvägen ca 20 m från den plats där hundägaren passerade en vecka tidigare. Det är rimligt och anta att det handlar om samma fågel som av utseendet och konditionen att döma kan ha varit död omkring 5-7 dygn.

Havsörnen är ringmärkt på bägge benen. HB svart ring 7017 på bägge sidor om ringen, VB svart/vit ring med 1041 på ena sidan och H 04 på den andra.

Kontaktar Roland Staav på Ringmärknings centralen han får både ringnr och bilder via e-post. Kontaktar Björn Helander som arbetar med havsörn bl a, kommer fram till telefonsvarare. Kommer överens med Torsten Mörner SVA om att skicka örnen med ringarna på. Skickas med post 040329.

Obduktion SVA
Havsörnen X 7017 och färgringen H041 märktes som unge i en kull med 2 ungar i Kalmar län, Småland den 25 maj 1998 och var alltså vid sin död bara 6 år gammal.

Den insända havsörnen var en vuxen hanne. Örnen var i mycket dåligt näringstillstånd, utmärglad och hade endast sparsamt med innehåll i magtarmkanalen. Inga blyfragment återfanns i kroppen.
Vid kemisk analys av lever-och njurvävnad konstaterades förhöjda blyvärden (lever 37 mg/kg våtvikt, njure 18 mg/kg våtvikt) I övrigt påvisades inga sjukliga förändringar på kroppen eller inre organ.

DIAGNOS
Blyförgiftning och utmärgling (kakexi)

KOMMENTAR
Det är mest troligt att havsörnen fångat och ätit något påskjutet vilt. Vid obduktionen åtrfanns inte några blyhagel i körtel- eller muskelmagen, dessa hagelfragment resorberas efter en tid och tas upp av kroppen via blodet och leder till blyförgiftning.

Med vänliga hälsningar
Karin Bernodt
Bitr. statsveterinär SVA