24 March, 2006

Karlshamn 060324

Mats Olsson, ornitolog från Karlshamn ringer och berättar att det ligger en död berguv på en klipphylla i ett brant berg i västra delen av Blekinge.
Vi träffas på plats och det visar sig att uven ligger svårtillgängligt på en liten klippavsats 6-8 m ner från den lodräta branten. Mats försöker med hjälp av en lång stång som tillverkas på plats och förankrad i ett rep att peta ner uven, det lyckas delvis så uven hamnar på en hylla 10-15 m från marken. Där blir det stopp. Till slut kontaktar vi Räddningstjänsten i västra Blekinge. De kommer med stegar och hjälper oss att få tag på berguven. Den var ringmärkt 1996 och frisläppt i Ronneby Brunnspark. I ett avelsprogram där ornitologer i Blekinge på ideell basis föder upp och släpper ut berguvsungar för att hjälpa den svaga uvpopulationen på traven. Berguvar är kronans vilt och skall överlämnas till Riksmuseum eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA. I detta fall blir det SVA med tanke på fågelinfluensan som redan har konstaterats i berguv från östkusten. Här har en lång kedja av mänskliga insatser fungerat på ett föredömligt sätt.

060330 testades berguven vara positiv med fågelinfluensa H5N1