6 March, 2006

Stumholmen 060306

Bergandhonan hittades vid badplatsen på Stumholmen i Karlskrona. En person hade sett flera sjuka viggar och anmält till Länsstyrelsen. När jag kommer till platsen är en vigg dödad och nästan helt uppäten av trutar och kråkor men så ser jag något under iskanten intill kajkanten. Det var berganden som med hasande vingslag släpade sig ett 10-tal meter ut bland isflaken som låg tätt.
Jag satte mig i bilen och väntade någon timme och berganden kravlade sig in under iskanten för att freda sig mot angrepp från en gråtrut.

Jag lyckades fånga den och avlivade anden och skickade den till Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA för att undersöka om den hade fågelinfluensa. Några dagar senare kom svaret den var positiv och Blekinge hade sitt första konstaterade fall av den aggressiva fågelinfluensan H5N1