1 January, 2009

NÖ Skåne hösten-vintern 2008-2009

Sändaren på lodjuret Kajsa visade att hennes hemområde blev ca. 8 kvadratmil stort. Huvudsakligen i NÖ Skåne med kortare besök i Södra Småland och NV Blekinge. Jag fick uppdraget att söka igenom hennes kluster med hund när hon lämnat området och försöka ta reda på en underkäke och ett rörben samt dokumentera varje kluster med ord och bild. Hon pejlades ca.21:00 och 03:00 samt 12:00. När hon uppehöll sig flera nätter i samma område kallar man detta kluster och då fanns det troligen ett större byte där. Hon slog ett rådjur ungefär en gång per vecka och däremellan kaniner och någon hare.
I de fall hon fick vara ostörd åt hon upp nästan allt kött på rådjuren och lämnade i princip bara kvar huvud, nedre delen av benen, rengnagd ryggrad med avbitna revben och vommen. Har plockat ut några bilder från olika kluster.

Under årets 3 första månader 2009 trafikdödades i G-H-K-L-M län 1636 rådjur enligt statistik hos www.nationellaolycksradet.se och enligt eftersöksjägare jag talat med kan mörkertalet vara närmare 100%
Egentligen borde försäkringsbolagen sponsra lodjursforskningen i Sverige!