16 September, 2008

Nordvästra Blekinge 080916

Lodjuren har så sakta börjat etablera sig även i södra Sverige under de senaste åren och har gett forskningen en möjlighet att hämta in saklig information om deras göranden och låtanden.Storlek på hemområden,bytesfrekvens,släktskap med andra lodjur och mycket annat.Lodjur får ofta klä skott för döda rådjur i skogen som ofta har dödats av räv.Man bör även betänka att det trafikdödas något 1000-tal rådjur årligen per län i G-H-K och M-län.
Två fällor finns i skrivande stund placerade i Blekinge i loforskningsprojektets regi.Här ansvarar Olle Liberg och Henrik Andren från Grimsö forskningsstation.Två lodjur har fått sändarhalsband i Blekinge Oskar i feb. 2006 och nu Kajsa.
Kajsa startade sin färd in i Skåne mot Lönsboda och vek sedan söder ut.