20 June, 2007

Norrören 070620

Norrören är en knappt 2 ha stor ö i Pukaviksbukten, 4-500 m från ett stort sommarstugeområde med stor campingplats. Sweden Rock Festival hålls årligen i detta område.
På Norrören finns en stor skrattmåskoloni på kanske 1500 par och en koloni kentska tärnor kanske 70-80 par. Ön är klassad som fågelskyddsområde och har landstigningsförbud under häckningstid. Vanligtvis brukar jag inventera här efter häckningstid.

060925 hittade jag över 300 döda fåglar mest skrattmås ungfåglar och i år hade jag bestämt mig för att gå i land nu när större delen av ungfåglarna kunde flyga. Jag hittar 331 döda fåglar, mest skrattmås ungfåglar i storleken flygfärdiga men även 18 döda kentska tärnor, ungfåglar samt 3 sjuka skrattmåsar som avlivas för att skickas till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala.