23 June, 2007

Norrören 070623

Det har nu gått 3 dygn sedan jag senast var här och samlade in biologiskt provmaterial till SVA och genast när jag lägger till med båten hittar jag nyligen döda fåglar. Jag använder märkfärg för att kunna hålla reda på vilka kadaver jag har räknat. Jag använde blå färg förra gången och röd nu. Den här gången hittar jag 183 döda ungfåglar och 19 vuxna skrattmåsar 3 kentska tärnor blir över 200 döda och jag hittar även 7 sjuka fåglar 3 unga skrattmåsar och 4 vuxna.

Efter samtal med Henrik Uhlhorn på SVA kommer vi överens om att jag skall ta influensaprover på ett 10-tal fåglar och avliva de sjuka för att snarast sända till SVA för provtagning. Över 500 döda fåglar på denna lilla ö! Varav nära 200 dött under 3 dygn, jag hittade några jag missat förra gången. Under loppet av 3 dygn räknar jag in mer än 500 döda fåglar här! Jag har sagt det tidigare, jag behöver inte frisera några siffror, det är djävligt nog som det är.