5 October, 2003

Ronneby 031005

Monia Svensson kyrkvaktmästare i Saxemara, ringer och berättar att det ligger en kanin och sprattlar framför församlingshemmet i Saxemara någon mil väster om Ronneby. Hon har tagit reda på 2 döda kaniner den senaste veckan och inte sett några skador på dem. Jag åker ut och ser en vildkanin som ligger på sidan, nästan livlös, på gräsmattan. Den rör lite på frambenen ibland och böjer huvudet bakåt, sedan ligger den stilla med öppna ögon. Ser inga skador på den. Ingenting som tyder på kaninpest, inga bölder eller sår. Kaninen verkar vara vid gott hull. Avlivar djuret. Blodtrycket är mycket lågt så jag får ihop endast ett och ett halvt blodrör. Skickar detta med post till SVA efter kontakt med Roland Mattsson 031208 kommer utlåtandet från Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Veterinär Erik Ågren har gjort undersökningen.

Obduktion Slutsvar
Kaninen har dött av kaningulsot, en infektion med Calicivirus ( Rabbit Viral Haemorragic Disease) vilket medför en mycket akut och våldsam leverinflammation som leder till en snabb död hos kaniner. Drabbar även tamkaniner som kan vaccineras mot viruset. Enda nu kända sjukdomsutbrott förutom Blekinge är Gotland.