13 December, 2004

Ronneby 041213

Vid bortgallring av ett antal döda och döende bokar längs Blekingeleden i Ronneby, där leden passerar ett tätortsnära strövområde, har skotarföraren totalhavererat stora delar av både strövområdet och Blekingeleden. Detta område liknar nu mer ett övningsfält för militära bandvagnar. Hela bildserien bestående av 6 bilder finns pdf-format Hela bildserien bestående av 6 bilder finns pdf-format blekingeleden(411 kB)

Le Carlsson ordförande i Skogsgrupp Ronneby