20 December, 2004

Ronneby 041229

Kvällen 041227 kom en medlem i Skogsgrupp Ronneby hem till mig arg och ledsen. Någon hade kastat sopor i Piskabacken. Ett Natura 2000 område intill Ronneby tätort där Skogsgrupp Ronnebys medlemmar, under årens lopp, satsat 1000 tals arbetstimmar utan ersättning. För att restaurera en igenvuxen urgammal bondekulturmiljö, röjt ,eldat och tillsammans med betesdjur hålla hagmarken i bra skick. Klart man blir förbannad när någon hivar sopor här och det var inte första gången.
Bland skräpet fanns tidningar med namnetiketter så ett telefonsamtal gjorde klart att inte denne var skyldig till nedskräpningen utan en annan närstående. Jag sa att det finns två vägar att gå. Antingen försvinner soporna ur Piskabacken inom en vecka, eller gör vi en polisanmälan. Dagen efter var soporna borta.

Le Carlsson ordf. i Skogsgrupp Ronneby