11 March, 2005

Ronneby 050311

6 fiskodlingskassar ligger vinterförtöjda i Ronneby Hamn. I tre av kassarna har sammanlagt minst 5 hägrar tagit sig in igenom smärre hål och bristningar i det nät tak som skall skydda fisken från fiskätande fåglar. Väl inne i hägerskafferiet har fåglarna efter fiskeförsöken inte kunnat ta sig ut genom de hål som beredde vägen in för dem. Med utbredda vingar krävs större hål än de behöver för att hoppa ner på iskanten inuti odlingskassarna.

Fångade i det ca. 1,5 ggr 15-20 m stora utrymmet under nättaket, flyger hägrarna omkring med en allt mer smältande iskant att gå på. För egen kraft kommer inte hägrarna ut. Ägare till fiskodlingen är underrättad och skall försöka få ut fåglarna.

Le Carlsson