20 December, 2005

Ronneby 051220

Jag blev uppringd av en yngre jägare som berättade att han har ett delvis ätet rådjur i bilen. Under gårdagskvällen skottskadades en liten råbock och kunde inte återfinnas innan mörkningen. I dag på morgonen återupptogs eftersöket och rådjuret hittades till stora delar uppätet. Resterna låg på isen av ett litet kärr, tät granskog på ena sidan al, björk på andra sidan. Återstod huvud, ryggrad med ena filén och ena frambenet. Läs hela rapporten i PDF-format Läs hela rapporten i PDF-format rav(189 kB).