4 January, 2006

Ronneby 060104

Jag fick en lorapport 060104 från öster om Karlskrona i trakten av Hallarum. Under jakt hade man noterat stora tassavtryck och även hittat rester av en uppäten hare. Rapporten var korrekt och ringde gjorde Karl-Erik Jonskog som även hjälpte till att leta upp lospillning för att försöka få fram DNA från djuret. Läs hela rapporten i PDF-format Läs hela rapporten i PDF-format hallarum(107 kB).