31 August, 2008

Ronneby 080831

Av olika anledningar hinner jag inte genomföra mer än ett och på vissa öar 2 besök under säsongen så årets inventering bör inte jämföras med tidigare års inventeringar. Dock sticker Norrören i Pukaviksbukten ut även i år med 441 döda fåglar mest skrattmås juv. Men 18 kentska tärnor juv fanns bland de döda. I övrigt dominerar gråtrut bland de döda 130 st. Fyra fåglar avlivades och skickades till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

På Vollholmen i Sölvesborg låg en död vitkindad gås död på stranden och strax intill fanns en förlamad gås som avlivades och skickades till SVA.