11 September, 2009

Ronneby 091011

Under detta år har jag inte haft några inventeringsuppdrag från länsstyrelserna i Skåne eller Blekinge däremot från SVA. Dels att samla in sedimentprover från olika öar dels i Skåne dels i Blekinge samt att undersöka Norrören i Pukaviksbukten. Hittar sammanlagt 1545 döda fåglar. Återigen sticker Norrören ut med 1308 döda skrattmåsar mest juv och 91 döda kentska tärnor alla juv. Det är skakande att se alla dessa döda fåglar som ligger i drivor. Ön är till större delen bevuxen med 1-1,5 m höga mållor och gräsväxter och mycket svårinventerad. Försöker göra den mest omfattande undersökningen när de levande fåglarna lämnat ön. På Vollholmen i Sölvesborg hittar jag en död skärfläcka.

SE MER OM ANLEDNINGEN TILL FÅGELDÖD HÄR