19 May, 2010

Vollholmen Sbg 100519

Tillsammans med Torsten Mörner SVA inventerar jag häckningsresultat hos främst gråtrut,ejder,änder och vitkindad gås på Vollholmen Sölvesborg. Avsikten är att räkna antalet ägg och ungar i bona och dokumentera eventuella avvikelser i beteende och äggläggning. I alla and,ejder och gåsbon täcks ägg och pull med bodun. Inventeringen görs i zick zack från norr mot söder och alla gråtrutbon markeras med liten vattenlöslig färgfläck i orange. Mörner räknar ejderbon. 135 bon med sammanlagt 533 ägg.
100623 vid inventering av ejder runt Vollholmen ses endast 109 ådor med tillsammans 78 ungar ca 15% av de 533 äggen!

Hittar 307 gråtrutbon.

Allt fler blandäggbon och ägg med färgfel, ejderungen med baklängesvolterna samt fåglar som ruvar främmande föremål ger upphov till eftertanke.

Vi hittar 92 bon av vitkindad gås de flesta med ägg och några med nykläckta ungar. 5 av bona innehöll ägg eller dunungar av ejder.