5 May, 2005

Vållholmen 060505

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA har ett projekt under sommaren som går ut på att försöka hitta orsaken till den mångåriga och omfattande fågeldöden som först konstaterades i Blekinge. En viltveterinär och en viltbiolog, båda heter för enkelhetens skull Jonas, kommer att bedriva fältverksamhet i främst västra delen av Blekinge skärgård. Avliva och provta sjuka fåglar, kontrollera överlevnad hos boungar av gråtrut och en del annat.