16 February, 2004

Ronneby 040216

Vargrapporten blev till hund. 7,5-8cm + 1 cm kortklippta klor i framtassen. Stensjön på gränsen mellan K och G-län.Det kommer till min kännedom att två personer under isfiske på Stensjön som ligger dels i Kronobergs län och dels i Blekinge, sett ett stort hunddjur och undrar om det inte handlar om varg.
Byn heter Långasjömåla och ligger utmed länsväg 29, 4-5 km öster om sjön Mien. Klockan 12 på dagen 040215 ungefär mitt på Stensjön, som delvis har stora snöfläckar med 2-3 cm djup snö, ser de bägge på avstånd hur ett stort hunddjur kommer travande emot dem, djuret uppfattas som gulbrunrött. När djuret befinner sig på ca 100 m avstånd upptäcker det de bägge männen och vänder tillbaka och travar i ganska lugn takt tillbaka mot skogen där det kom ifrån. Jag hade bett den ene mannen täcka över 5-6 fotavtryck med granris ifall dagsmejan skulle gå illa åt snön.

Vildsvinsspår vid Stensjön på gränsen mellan K och G-län nära sjön Mien. Ganska omgående kan jag konstatera att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det inte rör sig om varg. Framtassen är 7,5-8 cm lång + 1 cm kortklippta klor bredden är 7 cm där en vargtass borde varit 10 cm + 2 cm klor.

Nästan alla människor som ser vargspår för första gången säger, oj är de såå stora. Vi följer spåren in i skogen där snön försvinner. Ett vildsvin har korsat hundspåret. När jag lämnar platsen är vi överens om att det var en hund som varit ute på isen.