Category: Fågeldöden

Ronneby 050407

Det har hållits två möten som avhandlat fågeldöden. Ett i Stockholm i Naturvårdsverkets regi. Dit kom personal från Naturvårdsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholms Universitet, Riksmuseum, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsernas miljöövervakningsenheter runt om i landet och några till som jag glömt. Nu var fågeldöden uppe på högsta nivå i beslutshanteringen. Olika erfarenheter från runt om i landet [...]
Read Full Article

Ronneby 040626

För minst femte året i följd har en omfattande fågeldöd drabbat Blekinge skärgård. Det handlar om de flesta förekommande arterna i området. Men man kan säga att det är upplagerelaterat på så sätt att det är den mest vanliga fågelarten som hittas död eller förlamad i störst omfattning, det vill säga gråtrut. Men även sädesärla, [...]
Read Full Article

Ronneby 030323

Tillsammans med Åke Widgren från Länsstyrelsen i Karlskrona inventerar jag Fågeldöd på Vollholmen i Valjeviken Sölvesborg. Vi hittar 2 förlamade gråtrutar som avlivas. Jag tar blodprover och paketerar trutarna för transport till SVA. Ytterligare en gråtrut hittas den är renäten av andra fåglar . Uppenbarligen har fågeldöden inte upphört utan endast tillfälligt minskat i omfattning. [...]
Read Full Article

Blekinge 030201

Försommaren 2000 började rapporter om sjuka och döda fåglar i Blekinge skärgård att strömma in. Jag har ett antal år haft länsstyrelsens uppdrag att inventera en skarvkoloni i Bräkne Hoby skärgård och därmed haft landstigningstillstånd i fågelskyddsområdet under häckningstid. Det föll sig då ganska naturligt att jag började undersöka dessa öar. Senare under sommaren, när [...]
Read Full Article

Senaste nytt om fågeldöden (021210)

Tillsammans med polis och en mindre enhet från sjöräddningen och kommunekologen i Sölvesborg, inventerade jag Sölvesborgsviken på döda fåglar. Fann ca hundratalet gråtrutar, knipor, några skarvar, tre skrattmåsar, en strandskata och en svärta. 8 fåglar skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion. 3 skrattmåsar 2 knipor och 3 gråtrutar varav en juvenil gulbenad gråtrut 2 [...]
Read Full Article