Category: Fågeldöden

Vollholmen Sbg.110506

Inventerar bon på Vollholmen. Hittar 101 ejderbon varav ett med 4 pull, samt 209 gråtrutbon och 90 bon av vitkindad gås. Täcker alla and och gåsfågelbon med bomaterial för att undvika predation. Påpekas kan att mot kvällningen svärmar mängder av fjädermyggor i grupper över i stort sett hela ön. Vid inventering av ejder tillsammans med [...]
Read Full Article

Vollholmen Sbg 100519

Tillsammans med Torsten Mörner SVA inventerar jag häckningsresultat hos främst gråtrut,ejder,änder och vitkindad gås på Vollholmen Sölvesborg. Avsikten är att räkna antalet ägg och ungar i bona och dokumentera eventuella avvikelser i beteende och äggläggning. I alla and,ejder och gåsbon täcks ägg och pull med bodun. Inventeringen görs i zick zack från norr mot söder [...]
Read Full Article

Ronneby 091011

Under detta år har jag inte haft några inventeringsuppdrag från länsstyrelserna i Skåne eller Blekinge däremot från SVA. Dels att samla in sedimentprover från olika öar dels i Skåne dels i Blekinge samt att undersöka Norrören i Pukaviksbukten. Hittar sammanlagt 1545 döda fåglar. Återigen sticker Norrören ut med 1308 döda skrattmåsar mest juv och 91 [...]
Read Full Article

Ronneby 080831

Av olika anledningar hinner jag inte genomföra mer än ett och på vissa öar 2 besök under säsongen så årets inventering bör inte jämföras med tidigare års inventeringar. Dock sticker Norrören i Pukaviksbukten ut även i år med 441 döda fåglar mest skrattmås juv. Men 18 kentska tärnor juv fanns bland de döda. I övrigt [...]
Read Full Article

Norrören 070630

Tillsammans med P-Å Hägerroth åker jag ut till Norrören, nu för tredje gången på 14 dagar och återigen ligger kadaverstanken tung över Norrören. Vi hittar massor av fåglar som dött sedan jag senast var här för en vecka sedan. 287 skrattmåsar och 9 kentska tärnor och flera sjuka fåglar.Vid 3 besök under en 14 dagarsperiod [...]
Read Full Article

Norrören 070623

Det har nu gått 3 dygn sedan jag senast var här och samlade in biologiskt provmaterial till SVA och genast när jag lägger till med båten hittar jag nyligen döda fåglar. Jag använder märkfärg för att kunna hålla reda på vilka kadaver jag har räknat. Jag använde blå färg förra gången och röd nu. Den [...]
Read Full Article